Lietuvos, neakivaizdinės, ilgų nuotolių plaukimo varžybos, 2021